M0 autópálya

A Legfelsőbb Bíróság június 16-án nem nyilvános tárgyaláson dönt Gellért Miklós precedens értékű perében, amely az M0 által érintett ingatlantulajdonosok ügyféli részvételének megtagadása miatt indult.

A Legfelsőbb Bíróság az M0 Csömör-Árpádföld közötti szakaszának ügyében 2007. október 17-én 11.00 órára tárgyalást tűzött ki. A tárgyalás helye: V. Markó u. 16. fszt. 3.

Háttér

Az egyesületek az M0 érintett szakaszán a építési engedélye ellen keresetet nyújtottak be a Fővárosi Bíróságnál. A bíróság 2006. szeptember 21-én hozott ítélete szerint a kereset egy pontja olyan jogsértést tárt fel, amely alapján az engedélyezési eljárást egy nyomvonalmódosítás tekintetében meg kell ismételni. A kereset többi pontját illetően az egyesületek felülvizsgálati kérelemmel fordultak a Legfelsőbb Bírósághoz.

A SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület és társai (Csömöri Érdekvédelmi Közösség, Majorszegi Érdekvédelmi Egyesület) felpereseknek, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség alperes ellen, a megismételt környezetvédelmi eljárás során megszületett, új környezetvédelmi engedély felülvizsgálatáért indított perének elso; tárgyalása 2007. május 22-én a Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. földszint 81. szám alatti tárgyalójában lesz.

No komment.

„A beruházás alapvetően emberi döntés eredményeként valósul meg és ennek megfelelően az embert szolgáló célt kell, hogy realizáljon. Biztos tehát, hogy az általa nyújtott használati értékre szükség van, mert ellenkező esetben az értelmes ember (homo sapiens) nem döntött volna a megépítés mellett."

M0 autópálya 30.sz főút-M3 autópálya közötti szakasza Előzetes Környezeti Hatástanulmány Roden Mérnöki Iroda 1997.

Magyarország mélygarázs

Népszabadság - Para-Kovács Imre - 2007. január 26.

Ha ráérnék, és annyi pénzem lenne, amennyit érdemelnék (a világ tartozása felém, plusz áfa), biztos bepróbálkoznék egy mélygarázzsal Magyarország alatt, mert a talaj jó, a fekvése pedig ideális: csatlakoznak sorban az országok, aztán nem tudják hol lerakni a kocsikat. Szegednél és Pécsnél lenne egy-egy lejárat. Ahogy elnézem, kb. nyolc perc alatt találnék jegyzőt, aki kiadná az engedélyt, benne természetesen a lakosság ideiglenes elköltöztetésével, valamint az összes idióta fa kivágásával a területen, mert különben nem lehet ásni.

Az ORTT elmarasztalta az A tévé ügyvédje szeptember 18-i musorát.

Az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottsága 2006. november 29-én hozott határozata szerint a műsorszám megsértette a kiegyensúlyozott és tárgyilagos tájékoztatás kötelezettségét.

A kompromisszumok ideje végleg elmúlt...

M0 0A csömöri közéleti és kulturális folyóirat; a Csapraforgó decemberi számában interjú jelent meg a SZIKE elnökével az M0 Árpádföld és Csömör közötti szakaszának építéséről.

Építés vagy állagmegóvás

(a kép az építési engedélyt hatályon kívül helyező bírósági ítélet után egy hónappal, 2006. október 22-én, vasárnap készült)

 

TV riport a leállításról (műsorvezető: Baló György)