Rólunk

Az Egyesületről

Az egyesület jogelődje 1995-ben alakult. Az ezredforduló óta foglalkozunk kiemelten a helyi komposztálással. Hitvallásunkat jól kifejezi jelmondatunk: "komposztálok, tehát vagyok". Legfőbb célunk az uralkodó hulladékszemlélet megváltoztatása, az egyik legfontosabb megújuló erőforrásunk, a talaj újrafelfedezése.

Kiadványokat készítünk, komposztálási programokat szervezünk, ismeretterjesztő előadásokat és komposztálási bemutatókat tartunk. Szolgáltatásainkat önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, a komposztálás iránt érdeklődő egyének és közösségek számára ajánljuk.

 

Rendezvényszolgáltatásaink

Kortalan szórakozás közben ismeretgyűjtés?! Ezt szolgálja Hulladék-játszóház programunk, Kompomata- és Komposztstaféta-játékunk.   Más civil szervezetek programjainak, rendezvényeinek lebonyolításához hang- és szinpadtechnikai segítséget kínálunk.

 

A Komposztstaféta-játék

 

A Kompomata-játék

 

 Helyi komposztálással kapcsolatos szolgáltatásaink

A helyi, azaz a házi és lakóközösségi komposztálási tevékenység minél szélesebb körű térhódítása érdekében az alábbi szolgáltatásokat kínáljuk:

Kiadványokat, oktatóanyagokat készítünk, rendezvényeket szervezünk

Meghívásra ismeretterjesztő előadásokat, komposztálási bemutatókat tartunk

Oktatási intézmények, önkormányzatok stb. meghívására megfelelő szemléletetőeszközökkel, játékokkal vállaljuk, hogy szabad- vagy zárt téri rendezvényeken népszerűsítjük a házi komposztálási tevékenységet

Kezdeményezzük helyi komposztálási programok elindítását

Programtervet készítünk

Vállaljuk ezeknek a programoknak a szervezését, lebonyolítását, a tevékenység ellenőrzését és utógondozását; egyszóval biztosítjuk a szükséges szakmai hátteret

Segítünk abban, hogy a már folyó programok ellenőrzött mederbe, szakmai kontroll alá kerüljenek

Komposztálási tanácsadást vállalunk, illetve saját honlapunkon ilyen szolgáltatást tartunk fenn.

  • Részt veszünk a helyi komposztálási tevékenységet érintő jogalkotási folyamatban: véleményezzük a jogszabálytervezeteket, javaslatokat teszünk a tevékenységet támogató új jogszabályok megalkotására stb.

 

A hulladék-játszóház

 

Az egyesület jogelődje a Személyes Környezetvédő Csoport a Fővárosi Bíróságon 7.PK. 60.465/95/1 szám alatt 1995-ben került bejegyzésre.

2003. óta közhasznúak vagyunk.

Jelenlegi nevünk: SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület (röviden: SZIKE), amelyet 2003. november 13-a óta használunk.

Munkatársaink

Gellért Miklós

Gellért Lilla Orsolya

Király-Nagy Éva

Ifj. Mizsei László

Szathmári Nóra

Szántó Dóra

Vercsek Judit

 Komposztálási ismeretterjesztő előadás (az egyesülettől megrendelhető)

 

Az egyesület alapszabálya és közhasznúsági jelentései alább letölthetők: